קבלה היא ימין, שמאל, אמצע. צריך להבין כל נושה בזווית אחת.  אחר כך להבין את אותו נושה בזווית הפוכה.  ואז להבין על פי אמצע בין שני הזוויות.

לימוד קבלה הוא שורש המחשבה, ההבנה, נשמה.  מה שאתה או את לא מבינים נכון בקבלה גורם לכם הבנה בזווית.  לא הבנה מאוזנת. 

שיש הבנה בזווית, אתם נכנסים לבית סוהר קבלי.

מי שנוהג במידת אמת ושלום בסוף מבין את הזווית.  מבין את הזווית ההפוכה.  מבין את האמצע.  מתייצב באמצע.  משתחרר מבית הסוהר קבלי.

אדם שלא עמל באמת ושלום, יקלע לזווית ולבית סוהר. ישאר בבית סוהר זה גלגול אחרי גלגול.  שנה אחרי שנה.  עד אשר יבין את הזווית הפוכה.  יבין את האמצע.  התאזן על האמצע.  רק אז ישתחרר מבית סוהר קבלי.

הבנה בזווית חייבת לקרוא.  מידת אמת ושלום תלמד גם את הזווית הפוכה.  וגם אמצע.

בלי מידת אמת ושלום אי אפשר להבין זווית הפוכה.  אי אפשר להבין אמצע.  אי אפשר לצאת מבית סוהר קבלי.

להמשיך לקרוא כאן.