הקבלה היא לימוד איזון.  כדי להבין איזון צריך ללמוד זווית.  אחר-כך לימוד זווית הפוכה.  להבין את האמצע בין שני הזוויות.

זה כל הקבלה כולה.

בפתח אליהו זה נאמר כך: חד אריך, חד קצר, חד בינוני.

אריך זה צד אחד.  קצר זה צד הפוך.  בינוני זה האמצע.

זה כל הקבלה כולה.  בשלמות.

כל דבר שאתה חושב.  תחשוב על היפוכו. תבין את האמצע.

כל זווית שובה אותנו בבית סוהר.  רק שאנו מבינים את האמצע, אנו מקבלים חנינה.  בדרך זו אנו נענשים על רועה ליבינו (הגורם זוויות).

זאת הדרך לתקן נפש אדם.

המשך לקרוא כאן.