לימוד זווית היא מוכרחה.  לומדים זווית.  אז נאסרים בבית הסוהר של אותה זווית.

אחרי תקופה שלמה, אנו מבינים שלא טוב לנו.  אנחנו עוברים לעוד זווית, ועוד זווית.  עד שאנו מקבלים תמונה שלמה מאוזנת עם הגיל.

אין דרך ללמוד את האמצע בלי לחוות זוויות.  רק דרך לימוד צדדים רבים, אנו מגעים להבנה בריאה.

זה לוקח המון זמן עד שנגמליים מחולי הזוויות.

לכן, הימצאות הדתות הרבות הוא חלק מהבנת זוויות הבורא.

כלומר כל מערכת גדולה כמו דת, מדינה, רפואה, משטרה, צבא, כתות הם זוויות של גילוי אלוהות בעולם.

כל מערכת גדולה של שליטה היא מערכת אלוהית.

אלוהות מתלבשת בכל צורות אפשריות.  אין דרך שאלוהות חסרה בה.

יש גילוי אלוהות בכל מערכת שליטה. 

המשך לקורא כאן.