לימוד קבלה דורש מידת שלום, ואמת.

לימוד קבלה ללא מידות טובות מכניס אדם לבית סוהר קבלי.  לימוד קבלה עם מידת אמת ושלום מציל מבית סוהר קבלי.

מידת ענווה נחוצה גם היא.  ענווה נובעת מן מידת שלום ואמת.  בדור זה (2024) מידת ענווה יתר על המידה, ללא מידת שלום מספקת, גורם לבית סוהר קבלי. 

בדור הנוכחי (2024):

  • מידת האמצע היא בלתי מושגת.
  • אפשר למצוא את מקומנו השלם בבריאה. 
  • אי אפשר לפלס דרך חדשה. 
  • אי אפשר להיות במקום שלא שלנו.

תמשיך לקרוא כאן.