שאדם לומד קבלה הוא נוגע בשורש מחשבה שלו.  ענינים שהוא מבין בקבלה תופסים אותו בכל תחומי החיים.

זה מתבטא בהשקפת עולם, לבוש, אוכל, שתיה, מקום מגורים, בת זוג, תפילות, אמונה.  כל עניני חייו הולכים אחרי שורש המחשבה.

שורש המחשבה מושפעת על ידי לימוד קבלה.

המשך לקורא כאן.